Steunende leden

Steunende leden

  • ontvangen systematisch de belangrijke uittreksels uit het Belgisch Staatsblad en alle andere documentatie i.v.m. de vastgoedsector
  • kunnen vragen van algemene aard voorleggen aan de verschillende werkgroepen
  • ontvangen systematisch de verslagen van de vergaderingen van de verschillende werkgroepen van de BVS
  • genieten een verlaagd tarief voor de deelname aan alle manifestaties van de BVS (vastgoedlunches, informatievergaderingen, studiedagen).

 

 
Lijst Steunende leden
 

STEUNENDE LEDEN


  • UPSI BVS