De heer/ Mevrouw


Firma


Functie


Vergezeld van


Telefoon


E-mailadres


Wenst u een factuur: Ja Nee

Facturatie gegevens

BTW nr

Inschrijving: vóór 23 februari 2015. Deelname 150 € / persoon voor de BVS-leden (uitsluitend voorbehouden aan de BVS-leden)
Betaling: vóór 23 februari 2015 op bankrekening BE81 3900 5221 2024 (vermelding naam + firma)
Annulering: In geval van annulatie na 23 februari 2015 blijven de deelnemingskosten verschuldigd